Abonelik ve Güvence Bedeli Hesaplamaları

Abonelik ve Güvence Bedeli HesaplamalarıAbonelik ve Güvence Bedeli
Doğalgaz dağıtım şirketleri müşterilerinden ilgili mevzuata göre bağlantı anlaşmasının imzalanması esnasında Abonelik Bedeli, doğalgaz kullanım sözleşmesinin imzalanması esnasında ise Güvence Bedeli almaktadır. Abonelik Bedeli, bir defaya mahsus olmak ve geri iade edilmemek üzere kdv dahil ; Güvence Bedeli ise sözleşme feshi halinde ilgili mevzuat çerçevesinde geri verilmek üzere kdv hariç tahsil edilmektedir. Bu bedellerin hesaplanmasında bağımsız birim sayısı (BBS) esas alınmaktadır.

Bağımsız Birim Sayısı (BBS) Nedir?
Abone binasının 200 m2’ye kadar alanı için değeri 1 olan ve bundan sonraki ilave her 100 m2’ye kadar brüt alan için değeri bir artırılan sayıdır.

Bağlantı Bedeli Nedir?
Doğal gaz dağıtım şirketlerinin, müşterilerinden ilgili mevzuata göre bağlantı anlaşmasının imzalanması esnasında aldıkları bedeldir. Abonelik Bedeli, bir defaya mahsus olmak ve iade edilmemek üzere KDV dahil tahsil edilir. Abone iç tesisatına kadar oluşturulan doğal gaz dağıtım şebekesinin proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamalarının abone başına düşen sabit payıdır. Merkezi veya ferdi kullanımda her bir daire veya dükkanın brüt alanının ilk 200 m2’si için 360 TL+ KDV, sonraki her 100 m2 için 297 TL+ KDV tutarında abonelik bedeli alınır.

Güvence Bedeli Nedir?
Abonelik sözleşmesinin imzalanması esnasında alınır. Mekanik sayaç kullanan abonelerin borçlarını garanti altına alabilmek için tahsil edilen sabit bedeldir. Güvence Bedeli, sözleşme feshi halinde ilgili mevzuat çerçevesinde geri verilmek üzere KDV hariç tahsil edilmektedir. Doğal gazın kullanım amacına göre (pişirme ve/veya sıcak su, ısınma, pişirme ve/veya sıcak su + ısınma) mevzuatta belirtilen miktarda güvence bedeli alınır.

Sayaç Açma Kapama Bedeli Nedir?
Dağıtım şirketlerinin doğal gaz arzını geçici olarak durdurma, sayaç sökme ve takma gibi hizmetleri için abonelerinden mevzuatta belirtilen miktarda tahsil ettiği bedeldir. Usulsüz doğal gaz kullanımının tespiti durumunda, sayaç açma kapama bedeli % 300 zamlı olarak uygulanır.

Bağlantı ve Güvence Bedeli Nasıl Hesaplanır?
Hesaplamalarda proje verileri ve günlük döviz kuru kullanılmakta olup, ödenecek nihai bedelleri öğrenmek için lütfen dağıtım şirketini arayınız.

Kullanım Amacı
Pişirme (ocak) ve/veya Sıcak Su (şofben, boyler)            79 TL
Isınma (kombi, soba, kat kaloriferi, kazan)        327 TL
Isınma (kombi, soba, kat kaloriferi, kazan) + Pişirme (ocak) ve/veya Sıcak su (şofben, boyler)                406 TL
Daire/Bina Alanı (m2) 125
Daire Sayısı (adet) 1
BBS Sayısı (adet) 1
Abonelik Bedeli (TL)

(360 x 1,18) + 297 x 1,18 x (BBS - 1)

Güvence Bedeli (TL)

Kullanım Amacı Bedeli x BBS


Ara